ViPA Bộ công cụ để đánh giá mức độ sẵn sàng với Công nghiệp 4.0

Viện Năng suất đã phát triển Bộ công cụ để đánh giá mức độ sẵn sàng với Công nghiệp 4.0 của các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ công cụ này nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp đánh giá và xác định vị trí của mình trong quá trình chuyển đổi số, khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh và mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh. Doanh nghiệp tự thực hiện việc đánh giá online theo 16 tiêu chí dựa trên 04 trụ cột cơ bản: Quản lý doanh nghiệp, Quản lý Năng suất, Cơ sở hạ tầng cho chuyển đổi số và Sản xuất thông minh. Để thực hiện việc tự đánh giá và xem kết quả, Bạn vui lòng đăng nhập, nếu chưa có tài khoản, Bạn vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới. Để hiểu rõ hơn về Bộ công cụ và các tiêu chí, vui lòng bấm “Giới thiệu ViPA