ViPA Bộ công cụ để đánh giá mức độ sẵn sàng với Công nghiệp 4.0

Viện Năng Suất đã phát triển Bộ công cụ để đánh giá mức độ sẵn sàng với Công nghiệp 4.0 của các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ công cụ này nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp đánh giá và xác định vị trí của mình trong quá trình chuyển đi số, khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh và mức độ sẵn sàng cho sản xuất thông minh. Doanh nghiệp tự thực hiện việc đánh giá online theo 16 tiêu chí dựa trên 04 trụ cột cơ bản: Quản lý doanh nghiệp, Quản lý Năng suất, Cơ sở hạ tầng cho chuyển đi số và Sản xuất thông minh. Để thực hiện việc tự đánh giá và xem kết quả, Bạn vui lòng đăng nhập, nếu chưa có tài khon, Bạn vui lòng đăng ký theo thông tin bên dưới. Để hiểu rõ hơn về Bộ cng cụ và các tiêu chí, vui lòng bấm “Giới thiệu ViPA
Bạn gặp khó khăn về đăng nhập/tạo tài khoản vui lòng liên hệ HOTLINE: 0936111917 (Hỗ trợ kỹ thuật).